Inspektorat

Inspektorat obavlja poslove kontrole i nadzora nad primjenom zakona, propisa i opštih akata iz nadležnosti organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz devetnaest upravnih oblasti sa zvanjima inspekcija kako slijedi:

 • tržišna,
 • obrazovanje,
 • rad i radni odnosi,
 • urbanističko-građevinska,
 • putna,
 • komunalna,
 • saobraćajna,
 • elektroenergetska,
 • termoenergetska,
 • zaštite na radu,
 • zaštita od požara,
 • fitosanitarna,
 • poljoprivredna,
 • veterinarska,
 • sanitarna,
 • zdravstvena,
 • zaštite životne sredine,
 • vodoprivredna i
 • šumarska.

Inspektorat izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade Brčko Distrikta koji se odnose na:

 • inspekcijski nadzor u nadležnosti Vlade Brčko Distrikta uz neposredno izvršavanje i sprovođenje zakona, drugih propisa i opštih akata nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH,
 • ostale dužnosti iz nadležnosti Inspektorata u skladu sa zakonom i propisima BiH i Skupštine ili dužnosti naložene od strane gradonačelnika.

Inspektorat se sastoji od (3) tri Odsjeka:
a) Odsjek inspekcije zaštite zdravlja i okoline:

 • fitosanitarna inspekcija,
 • poljoprivredna inspekcija,
 • veterinarska inspekcija,
 • sanitarna inspekcija,
 • zdravstvena inspekcija,
 • inspekcija zaštite životne sredine,
 • inspekcija za šumarstvo
 • vodoprivredna inspekcija

b) Odsjek inspekcije poslovanja kome pripadaju:

 • tržišna inspekcija
 • inspekcija za obrazovanje
 • inspekcija za rad i radne odnose.

c) Odsjek inspekcije djelatnosti kome pripadaju:

 • urbanističko-građevinska inspekcija
 • putna inspekcija,
 • saobraćajna inspekcija
 • elektroenergetska inspekcija
 • termoenergetska inspekcija
 • inspekcija zaštite od požara i eksplozija
 • inspekcija zaštite na radu
 • komunalna inspekcija