Apelaciona komisija

Apelaciona komisija (u daljem tekstu: Komisija):

  • odlučuje o žalbama izjavljenim protiv odluka koje donose organi javne uprave i institucije s javnim ovlašćenjima, kada rješavaju u upravnim stvarima,
  • rješava i donosi odluke po vanrednim pravnim lijekovima i o sukobu nadležnosti organa javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,
  • rješava i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonima i drugim propisima Brčko Distrikta BiH.