Апелациона комисија

Апелациона комисија (у даљем тексту: Комисија):

  • одлучује о жалбама изјављеним против одлука које доносе органи јавне управе и институције с јавним овлашћењима, када рјешавају у управним стварима,
  • рјешава и доноси одлуке по ванредним правним лијековима и о сукобу надлежности органа јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,
  • рјешава и друге послове из своје надлежности у складу са законима и другим прописима Брчко Дистрикта БиХ.

Посљедњи документи

еГрађани