Kontakti

Šef Kabineta gradonačelnika

Sabina Uzunović
Adresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/490-011
e-mail: sabina.uzunovic@bdcentral.net

Sekretar Vlade Brčko distrikta BiH

Smajo Rizvanović
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-815
e-mail: smajo.rizvanovic@bdcentral.net

Šef Zakonodavne kancelarije

Adnan Pašalić
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 149/240-619
e-mail: adnan.pasalic@bdcentral.net

Šef Inspektorata 

Adnan Drapić
Adresa: Cvijete Zuzorić, 1
Telefon: 049/220-002
e-mail: adnan.drapic@bdcentral.net

Predsjednik Apelacione komisije

Ina Đokić
Adresa: Mehmedagića, bb
Telefon: 049/217-610
e-mail: ina.djokic@bdcentral.net

Odbor za zapošljavanje (Stalni članovi Odbora)

Svjetlana Milić, Zlatan Stojanović-Bričić, Ilija Damjanović
Adresa: Mehmedagića, bb
Telefon: 049/213-779; 049/217-357
e-mail: svjetlana.milic@bdcentral.net; zlatan.stojanovic-bricic@bdcentral.net; ilija.damjanovic@bdcentral.net

Upravni inspektori

Valentina Vuković; Lejla Mujagić
Adresa:Cvijete Zuzorić, 1
Telefon: 049/215-006
e-mail: valentina.vukovic@bdcentral.net; lejla.mujagic@bdcentral.net

Koordinator za reformu javne uprave

Davor Šolaja
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-644
e-mail: davor.solaja@bdcentral.net