Veliki projekat Evropske unije u oblasti zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – Nepristrasnost i diskriminacija

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić održao je sastanak sa dipl. iur. i MA Adnanom Kadribašićem, stručnjakom za ljudska prava i ravnopravnost.

Image for news

Adnan Kadribašić kao voditelj trenutno najvećeg projekta Evropske unije u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održao je seminar o nepristrasnosti i diskriminaciji pod nazivom „Diskriminacija u pravosudnoj praksi: Izazovi utvrđivanja diskriminacije i primjene posebnih proceduralnih pravila”.

Gradonačelnik Nišić je prepoznao značaj ovog projekta te je postignut dogovor da se seminar održi i za zaposlenike javne uprave i komisijska tijela.

Istaknuto je da diskriminacija u našem društvu predstavlja značajan problem te edukacija o prepoznavanju i borbi protiv svih oblika diskriminacije i promoviranju ravnopravnosti mogu da doprinesu smanjenju broja diskriminacijskih praksi i da osiguraju postizanje ciljeva ravnopravnosti u društvu.