Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila Rebalans za 2024. godinu

4.5.2024. Na 22. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrena je Odluka o izmjeni Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Image for news

Prijedlogom izmjena Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, budžet je uvećan za 58,7 miliona KM od čega se na uvećanje prihoda odnosi 23 miliona KM, a na uvećanje finansiranja 35,7 miliona KM što predstavlja višak neraspoređenih prihoda nad rashodima iz ranijih godina, tako da Budžet Brčko distrikta BiH za 2024. godinu, uz ove izmjene, iznosi 458.144.931,96 KM. 

Direktorica Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Janja Geljić kazala je da je u skladu sa setom izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH planirano povećanje plate svim zaposlenim u iznosu od 165,00 KM počevši od 1. jula 2024. godine. 

Ona je istakla da je određeni dio sredstava planiran za kapitalne investicije i za unapređenje infrastrukture, kako bi se poboljšali uslovi za nove investicije i poduzetnička ulaganja u Brčko distriktu BiH. 

„Predviđeno je i uvećanje stipendija s ciljem stimuliranja studenata, jer je kontinuirano ulaganje u znanje naša svijetla budućnost“, istakla je Geljić. 

Također, naglasila je i da se izmjenama budžeta predviđaju i subvencije za nadoknadu dijela troškova goriva za realizovanu proizvodnju pod biljnim kulturama u 2024. godini.